หากต้องการแลกลิงค์กับเรา
คลิกที่นี่
 
 
   หลักสูตรศิลปะ

   ศิลปะสำหรับคนทุกเพศทุกวัย ตั้งแต่เด็กอนุบาล เด็กประถม เด็กมัธยม จนถึงระดับเตรียมเอ็นทรานซ์ เน้นการเรียนศิลปะที่สนุก มีความสุข พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งส่งผลต่อพัฒนาการทางการเรียนรู้ที่ดี นอกจากนี้เปิดคอร์สสำหรับบุคคลทั่วไปที่มีใจรักงานศิลปะ อยากใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ สามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน สอนโดยอาจารย์จากมหาวิทยาลัยศิลปากร และทีมงานครูสอนศิลปะที่มีประสบการณ์โดยตรง


 ห้องศิลปะสร้างสรรค์สำหรับเด็ก   ทดลองเรียนฟรี  |  ตารางเรียน  |   ค่าคอร์ส

เปิดสอนศิลปะเด็กเล็กและเด็กโต เรียนรู้ผ่านกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ที่หลากหลาย น่าสนใจ Art Creative Activities เน้นจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาทักษะให้เหมาะสมกับวัยและวุฒิภาวะ สอนการวาดภาพ การระบายสี ด้วยเทคนิคสีชนิดต่างๆ การวาดภาพลายเส้น การวาดภาพการ์ตูน การปั้น การพิมพ์ภาพ การปะติด การประดิษฐ์สร้างสรรค์ รวมทั้งเทคนิคพิเศษต่างๆ เช่นการระบายสีบนกระดาษฟรอยด์ การทำเปเปอร์มาเช่ เป็นต้น


 ห้องเตรียมเอ็นทรานซ์   ทดลองเรียนฟรี  |  ตารางเรียน  |   ค่าคอร์ส

พื้นฐานการวาดเส้น เน้นความเข้าใจเรื่องโครงสร้าง สัดส่วน น้ำหนักแสงเงาของรูปทรงต่างๆ องค์ประกอบศิลปะ เรียนรู้เรื่องทฤษฏีสี ทัศนธาตุทางศิลปะ เส้น สี รูปทรง ปริมาตร น้ำหนัก แสงเงา พื้นผิว พื้นที่ว่าง ฯลฯ เพื่อเป็นพื้นฐานการสร้างงานศิลปะ พื้นฐานการออกแบบ เข้าใจหลักในการออกแบบ การใช้ไอเดียในการสื่อผลงาน การใช้สี ตัวอักษร เป็นต้น


 ห้องศิลปะการ์ตูน   ทดลองเรียนฟรี  |  ตารางเรียน  |   ค่าคอร์ส

เรียนรู้พื้นฐานหลักการวาดภาพการ์ตูน ขั้นตอนการเขียนภาพการ์ตูน เช่น ใบหน้าคน อารมณ์ ความรู้สึก การประกอบเป็นรูปร่างตัวการ์ตูน action ท่าทางต่างๆ และเรียนรู้เทคนิควิธีการเขียนการ์ตูนขั้นสูงขึ้น การเขียนมือ เท้า คาแรคเตอร์ของตัวการ์ตูน การเขียนการ์ตูนโฆษณา และการเขียนการ์ตูนภาพสัตว์ สิ่งของ และการเพิ่มองค์ประกอบงานศิลป์อย่างมืออาชีพต่อไป

link to www.plcs.edfocusgroup.com |copyright © EdFocus
เวลาทำการ: อังคาร - อาทิตย์ 9.00 - 18.00 น. หยุดวันนขัตฤกษ์
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: โทร 0-2728-7398-9    อีเมล์: edfocus@edfocusgroup.com
สาขาสุขาภิบาล 3: โทร. 0-2728-7398-9 อีเมล์: sukha3@edfocusgroup.com
สาขามีนบุรี: โทร. 0-2181-3040-1 อีเมล์: minburi@edfocusgroup.com